Voedsel en spiritualiteit
Richt je op de bron van Licht
 

Wat je moet weten over vis eten

Visvijver

Vissen werden lange tijd door mensen die het vegetarische dieet hanteren gegeten. Men hanteerde als redenering dat deze dieren niet in de bio-industrie werden groot gebracht. Deze redenering gaat vanaf het begin van de 21e eeuw niet meer op omdat vissen net als kippen, varkens en koeien worden groot gebracht op viskwekerijen. De vissen krijgen net als de gekweekte landdieren allerlei preventieve medicijnen toegediend en er is een grote sterfte onder de kweekvissen. Een sterfte van 10% in een viskwekerij vindt een viskweker best meevallen.

 Het kweken van vissen die veel te dicht op elkaar leven en die eenzijdig voer krijgen wat er slechts op is gericht om de vis snel consumptierijp te maken is vragen om ziekteproblemen.


Hoe herken je een viseter?

Visvangst

Mensen die vis eten hebben een paar eigenaardige kenmerken. Mensen die vis eten herken je aan het feit dat ze niet graag buiten de afgemeten paden denken. Ze denken wat aderen ook denken, anders vallen ze buiten de groep. Vissen leven in het laagste deel van de aardkorst, vandaar dat er een neiging is tot lagere niveaus van viseters, zoals genoegdoening in lage lusten. 

Vissen hebben sex in het openbaar, voor iedereen om te zien, en visliefhebbers neigen ook een beetje extreme sex. 

Viseters dompelen zich vaak onder in hun eigen wereld. Ze leven niet zelden in hun eigen dimensie en denken dat dat de hele wereld is.
Karmisch gezien is er een verschil in het eten van zeevis en vis van een visboerderij. 

De laatste leefden hutje mutje op elkaar en hadden veel medicijnen nodig om te blijven leven. 

Als viseters ouder worden hebben ze vaak ook een hele medicijnkast nodig om zich in leven te houden.


Vis met zwelling, eet smakelijk!

De vissen in een kwekerij worden net als andere bio-industriedieren zo snel mogelijk opgekweekt tot een panklaar product. Vissen krijgen grote zwellingen op hun lichaam maar zolang ze leven worden deze gewoon als visfilet verkocht; de consument ziet toch niet dat de vis ziek was want de zwellingen worden er uiteraard afgesneden.

Vissen in een kwekerij krijgen voedsel toegediend wat uit de zee komt dus wie denkt dat de kweekvis geen aanslag pleegt op de natuurlijke visstand komt bedrogen uit. De kweekvis eet zeevis.


Vis bevat zwaar metaal en plastic

Misvormde vis

Nu kun je redeneren dat het een goed idee is om alleen in zee gevangen vis te eten. Dan moet je jezelf over het feit heen zetten dat er veel zware metalen in vissen opgehoopt zitten en dat de nanoplasticvervuiling van allen oceanen en zeeën ervoor zorgt dat er ook een plastic-opeenhoping in de vis zit. Deze plastic in de zeeën en oceanen betreffen vooral nanoplastic of microplastic uit cosmetica-artikelen maar ook gewoon plastic van flessen vergaat slecht en de plasticmoleculen van deze flessen blijven in de zee rondwaren totdat een vis het naar binnen werkt.


Schildpadden doden

Wanneer je denkt dat dit gezondheidshalve geen bezwaar is omdat er wellicht gezondheidsvoordelen zijn die hiertegen opwegen, kun je misschien een ethisch bezwaar doorslaggevend vinden: voor elke vis die gevangen wordt, wordt tientallen kilo's 'bijvangst' gevangen. Zinloze vismoord is een andere term voor bijvangst. 

Is het ethisch verantwoord om dolfijnen, haaien, schildpadden en tientallen andere vissoorten te slachten om een tonijnsalade te kunnen eten?

Is het niet enigszins krom dat schildpadden niet mogen worden gevangen door volken die al duizenden jaren schildpadden (duurzaam) eten maar dat ze wel mogen worden gedood als 'bijvangst' van de moderne westerse visvangstmethoden? 

Het is zeer waarschijnlijk dat de gevangen schildpadden alsnog op de zwarte markt verhandeld worden, want omdat het verboden is, is deze dierensoort een stuk duurder en lucratiever. Datzelfde geldt voor haaivinnensoep; vissers snijden de vinnen van haaien af en gooien de haaien vinloos terug in zee waar ze een langzame dood sterven. 

Met de vinnen wordt soep gemaakt waarvan het eigenlijk verboden is ze te eten, maar daarom is het weer extra duur.


Bijvangst is zinloze moord

Vissen

Bijvangst is een woord zonder al te veel negatieve bijklank. Niemand kan ontkennen dat bijvangst ´het zinloos vermoorden van vis´ is. Bijvangst zijn vissen die niet verkocht worden maar die wel worden opgevist en overboord worden gegooid. Zeedieren zoals schildpadden die illegaal zijn om te vangen en op de zwarte markt worden verkocht vallen ook onder de term ´bijvangst´. In totaal zijn er ongeveer honderd soorten vis die als 'bijvangst' weer overboord van een vistrawler worden gegooid. Je zou bijvangst naar waarheid de definitie kunnen geven: alle vissoorten die men vangt, doodt en zonder te gebruiken overboord gooit, plus het verzamelen van illegale zeedieren die voor de zwarte handel bestemd zijn.

Bijvangst is een gevolg van een visvangmethode die te efficiënt is: alle vissen worden gevangen en de goede houden we, zo redeneert de moderne visser. De grootste bekende bijvangst wordt gedaan met garnalen in de Indonesische wateren; voor elke kilo Indonesische garnaal wordt 52 kilo vis gevangen, gedood en overboord gegooid.


Consumenten bepalen het gedrag van vissers

Viskwekerij

Hobbyvissers die zelf vis vangen met een hengel dragen niet bij aan een verminderde visstand. Als je vis uit de winkel eet ben je medeverantwoordelijk voor het gedrag van beroepsvissers. Stel dat niemand vis zou eten, dan zouden de vissen ongemoeid worden gelaten en wordt er nergens een vis uit het water omhoog gehaald. Aangezien de zeven miljard mensen die op aarde rondwandelen gemiddeld gezien eens in de zeven dagen een visje willen verorberen, moeten er wekelijks een miljard vissen uit de zee worden gehaald. Met de grote bijvangst hebben we het al snel over ruim 10 miljard levende zeedieren per dag die het loodje leggen voor de vislust van een consument.

Omdat er een ontzettend grote vraag is naar vis, is de vrij gemakkelijk bevisbare Noordzee al vrijwel leeg gevist. Dat komt met name omdat men met reusachtig grote netten over de bodem schraapt om alles wat zwemt uit het water omhoog te krijgen. Andere zeeën zoals de aangrenzende Noordelijke IJszee zijn wat moeilijker om in te vissen; daarom is daar nog wel een grote hoeveelheid vis.

Er mag alleen gevist worden in de territoriale wateren. Wanneer een schip te dicht bij de kust van een land komt, is het verboden daar vis te vangen. Zo kan het zijn dat rond de zee van IJsland, als maritieme biotoop een kraamkamer voor vissen, een overvloed aan vis wordt aangetroffen is maar in de Noordzee niet.


We kweken 'terroristen'

De vissers van Nederland zijn met hun modern uitgeruste visfabrieken uitgeweken naar de kusten van Afrika. Voor Somalië heeft men al zoveel gevist dat de lokale vissers geen vis meer vangen. 

De lokale Afrikanen vingen vis op dusdanige manier dat de visstand niet werd bedreigd; ze hanteerden een duurzame vorm van bevissing van de oceaan. Europese vissers hebben deze vistechniek niet; zij vissen gewoon het liefst zo veel mogelijk vis naar boven en denken niet na over de toekomst van hun eigen vak, de natuur, de voedselketen, maritieme biotopen en het lot van lokale vissers. 

Omdat de Europese viswateren door overbevissing niet meer rendabel waren zijn Europese vissers uitgeweken naar Afrika. Ook hier worden delen binnen luttele jaren van de oceaan volledig leeg geschraapt. Men haalt geen deel van een school vissen omhoog; de techniek is zo verreikend dat men hele scholen tegelijk omhoog vist.

Een school met vissen kan zich nog herstellen als een deel op het bord van de consument verdwijnt. Maar een hele school kan niet worden hersteld; het is weg en blijft weg. 

Dat laatste gebeurt steeds vaker. Het is geen wonder dat Afrikanen zo boos op het westen worden dat men ze gaat aanvallen met wapens; deze mensen worden vervolgens piraten en terroristen genoemd en men stuurt een oorlogsschip erop af om deze mensen die uit wanhoop de criminaliteit worden ingedreven, zonder vorm van rechtsgang te executeren. 

In de krant lees je alleen over piraten. Wie dieper in dit onderwerp duikt stuit op een onmenselijk hard verhaal wat juist in gang wordt gezet door de winstbelustheid van onder andere Nederlandse viskotters maar ook vissers uit andere landen in Europa.


Vis eten betekent zware metalen, antibiotica, angst en plastic eten


Vislijn van 120km

Er zijn verschillende technieken om vis te vangen. Sleepnetten is een belangrijke techniek maar die werkt niet overal omdat het bijvoorbeeld te diep is of de bodem is te ongelijk. 

Dan kun je een vislijntje van 120 kilometer lang uitgooien waaraan duizenden dwarslijnen hangen. Wie bijten in het aas? Vrijwel elke soort vis! 

Dus ook bij deze vistechniek is er sprake van grote bijvangst. Bovendien zitten de vissen soms dagenlang vast aan een haak en worden ze ondertussen voortgetrokken door de boot.

Vissen hebben gevoel en slechts een enkeling ziet niet de wreedheid van deze vangstmethode in. 

Vissen die op dergelijke wijze worden voortgesleept kennen grote angst en deze angst wordt via bio-aminen en hormonen afgegeven aan het lichaam. De stoffen die de angst veroorzaken worden opgegeten door de mens waarna ze ook daar voor 'onverklaarbare' angstgevoelens kunnen zorgen.
Het National Cancer Institute in de V.S. meldt dat vis kankerverwekkend is.


Plastic, zwaar metaal en aminen

Het zou natuurlijk kunnen zijn dat je al deze ethische bezwaren opzij veegt en je gewoon afgaat op het mantrum 'vis is gezond, vis is gezond, vis is gezond' wat zo vaak over ons wordt uitgespreid in tv-programma's, tijdschriften en internetsites. 

Geloof je deze gezondheidsmantra? Dan is er slecht nieuws voor jou. Vis is namelijk helemaal niet gezond. Er zitten zware metalen en plastic in. De meeste vis wordt verkocht in blik. De stoffen in blik reageren met de vis waardoor je sterk geoxideerde vis aan het eten bent.

Naast deze milieuverontreiniging eet je ook andere ongezonde stoffen uit vis, net zoals uit vlees. Er zitten allerlei aminen en hormonen in vlees en vis die voor het dierlijk hormonaal stelsel bedoeld zijn. Aminen uit vissen zijn kankerverwekkend zo blijkt uit Japans, Braziliaans en twee Amerikaanse onderzoeken. De visindustrie is een sterke sector in Nederland; misschien dat dit de reden is dat er geen ruchtbaarheid wordt gegeven aan de kankerverwekkende werking van vis.

Wanneer mensen aminen en vishormonen eten dan wordt daardoor het menselijk hormonaal systeem ten negatieve aangetast. Sommige mensen zijn sterk allergisch voor aminen in vis- of vleessoorten. Verscheidene groepen gezondheidslievende mensen nemen een allergie voor graan die bij enkelen plaats vindt als maatstaf voor het niet eten van graan; dezelfde redenering is toepasbaar op vlees en vis, wegens het grote aantal allergielijders en intoleranties die het gevolg zijn van het eten van dode dieren.
Hollandse nieuwe, het traditionele Nederlandse rauwe haringgerecht, komt niet meer uit de Noordzee maar uit de Atlantische Oceaan bij Afrika of uit de Noordelijke IJszee bij Noorwegen.


De omega 3-mythe

Viskwekerij

'Ja, maar,, er zit zoveel omega 3 in vis.', zullen sommige kritische lezers denken. Deze hoeveelheid is echter niet eens zo groot. In noten zoals walnoot en zaden zoals lijnzaad zit meer omega 3. Verder zit in alle kruisbloemige groenten zoals bloemkool, broccoli, rode kool, waterkers en spruitjes omega 3. In zomerpostelein zit zelfs meer omega 3 dan in vis. En als je denkt dat omega 3 in pilvorm gezuiverd is van alle ongewenste elementen en echt supergezond is: visolie is beslist ongezond. 

Visolie is bovendien een afgeleide vorm van omega 3. In genoemde plantaardige bronnen zit een basis omega 3, waarvan het lichaam zelf alle benodigde omega 3-soorten maakt.


Visolie is ongezond

Er wordt door visolieverkopers slechts gerefereerd aan een onderzoek uit de jaren 90 van de 20e eeuw en dit onderzoek is via statistische wetenschapsfraude tot stand gekomen. 

Dit onderzoek is gepleegd in opdracht van visoliesupplementverkopers en daarom alleen al niet serieus te nemen. 

Bovendien zit in visoliecapsules een afgeleide vorm van omega 3 die helemaal niet zo gezond is. Wat wel gezond is, is de basis omega 3 uit groenten en zaden. Dat zijn pure basisvormen van omega 3; deze zitten niet in visoliesupplementen. 

Er worden vele vissen gedood om een potje met visoliesupplementcapsules te maken. Er zijn genoeg plantaardige bronnen van omega 3 vetzuren.


Heb jij soms Eskimobloed?

Dan zijn er nog mensen die zich beroepen op het eetpatroon van volkeren die niet westers eten, haast nooit ziek zijn en toch vaak vis eten. De Eskimo's uit de Groenland, Canada en Alaska zijn een voorbeeld. We moeten echter niet vergeten dat het hier om een ander ras gaat dat vele generaties vis als hoofdbestanddeel van het menu heeft gegeten.

Het is tegenwoordig bekend dat voeding het DNA verandert. Het is nog niet wetenschappelijk onderzocht maar het is logisch te veronderstellen dat Eskimo's door hun eenzijdige manier van eten immuun zijn voor de nadelige gevolgen van vis eten. Het is niet verstandig om een gegeven wat voor Eskimo's geldt te extrapoleren naar groepen mensen die niet dagelijks vis eten.

De Eskimo´s voorzien zichzelf ook van zeegroenten, grassen en planten zoals wilgenroosje. De aanwezige grassen die kwa voedingswaarde vergelijkbaar zijn met tarwegras bevatten veel antioxidanten. Verder eten eskimo's ook mossen met hoge voedingswaarde en geneeskracht. Dat heft een groot deel van de slechte stoffen in vis op.'


Evolutieverschillen

Viskwekerij

De meeste mensen in Nederland die voor het vismenu van de Eskimo's pleiten, zijn Europeanen of Afrikanen en deze hebben nooit zoveel vis gegeten als de Eskimo's doen. Het is zeer waarschijnlijk dat het gestel van de Eskimo's veel beter met grotere hoeveelheden vis kan omgaan dat het gestel van blanke of zwarte Europeanen. Daarnaast zijn er vele Indianen die evolutietechnisch nauw verwant zijn aan de Eskimo's maar die nauwelijks vis aten en toch zeer gezond waren.

Sommige Indianen leven van nature vrijwel vegetarisch; ze eten zeer matig vlees of vis. En toch zijn deze gezond, zo schreef Weston Price in zijn boek 'voeding en fysieke degeneratie'. 

In dit boek deed Dr. Price een uitgebreid onderzoek naar het eetpatroon van verschillende groeperingen en hieruit komt naar voren dat vrijwel vegetarisch levende groepen net zo gezond zijn als vis- of vleesetende groepen mensen.


Wijsheid van weleer

Van alle vissen zijn de schaaldieren het meest ongezond. De mensen die de wetten schreven voor de Joden verboden naast het eten van varkensvlees ook schaaldieren wat vanuit gezondheidsstandpunt een verstandige keus is. 

Uit Grieks onderzoek blijkt dat mensen die schaaldieren hebben gegeten de volgende dag allerlei kwaaltjes krijgen zoals niezen, verkoudheid en hoofdpijn

Dat zijn manieren van het lichaam om toxische stoffen uit het lichaam te voeren. Als dat niet zou gebeuren, kan men op den duur last krijgen van grotere kwalen.


Mijd vis

Viskwekerij

Het gaat erom niet op vis te vertrouwen, als je gezondheid hoog in het vaandel hebt staan. Waar gaat het dan wel om? We willen oud worden zonder ziekten. We eten te veel slechte dingen. Wanneer we ons onthouden van wit meel, suiker, blikvoeding, alcohol, tabak, synthetische cosmetica, met medicijnen grootgebracht vlees, kip en vis, dan ziet ons lichaam er al een stuk gezonder uit. 

Jezelf onthouden van vis vol met voor het lichaam schadelijk zware metalen, plastic, medicijnresiduen en aminen hoort bij gezond leven. 

Maar: heb geduld. Verwacht geen wonderen van een omschakeling van een voedingspatroon dat slechts een aantal weken aan de gang is.


Bronnen bij artikel over vis eten

  • Boek: Jonathan Safran Foer, Dieren eten
  • Japans onderzoek vis veroorzaakt kanker: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15072585
  • Amerikaans onderzoek, vis veroorzaakt kanker: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2769029/
  • Braziliaans onderzoek(landencombinatie), vis veroorzaakt kanker: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2850217/
  • Nog een Amerikaans onderzoek: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3065926/
  • Foto viskwekerij: http://lovelifeoftheoctopus.blogspot.nl/2012/02/aquaculture-fish-farming-in-nutshell.html
  • Foto vistrawler: http://seattletimes.com/html/businesstechnology/2004014882_pollock15.html
  • Nationaal kankerinstituut: vis veroozaakt kanker: http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/cooked-meats
  • Eskimo dieet: http://en.wikipedia.org/wiki/Inuit_diet