Voedsel en spiritualiteit
Richt je op de bron van Licht
 

Het Goddelijke in de mens

Verkeerde voeding houdt spirituele ontwikkeling tegen

In het industriële tijdperk waarin we leven, is ons voedsel door nieuwe technieken dermate gemanipuleerd, dat we op een cruciaal punt in de ontwikkeling van de mensheid staan. Als ons voedsel verder degenereert, en dat gaat het doen als we er niet voor waken, dan kunnen we als mens en Mensheid ook degenereren, zodat in de toekomst niemand meer spiritueel kan ontwikkelen. De antichrist heeft dan zijn doel bereikt.  

Vandaar dat we hierover moeten schrijven en spreken! Nederland is in deze een cruciaal land, wat later helemaal duidelijk zal worden. Dus eerst is het belangrijk dat Nederlanders deze wijsheid ter harte nemen, en ernaar gaan handelen, door zich te richten op de hogere Kosmische Harmonie, dat wat altijd is aangeduid als God.


Doelen van dit artikel

  1. Leer hoe ons voedsel is gemanipuleerd en hoe dit onze spirituele evolutie kan beïnvloeden. 
  2. Ontdek waarom het essentieel is om bewust te zijn van de krachtige rol die voeding speelt in onze verbinding met het goddelijke
  3. Begrijp dat het goddelijke niet buiten de mens, maar binnenin hem huist, en dat het onze verantwoordelijkheid is om medescheppers van het goddelijke te zijn.
  4. Ontdek de kracht van kosmische harmonie, het kosmische plan en de rol van voeding bij het ontwaken van het goddelijke in onszelf
  5. Leer hoe ons voedsel het vermogen van ons lichaam om lichtimpulsen te ontvangen en te verwerken kan beïnvloeden en hoe het de weg kan openen naar hogere spirituele staten.
  6. Verdiep je begrip van de onsterfelijkheid van de ziel en de reïncarnatiewetten die ons begeleiden. 
  7. Ontdek hoe verfijnd, geraffineerd voedsel onze spirituele krachten kan verzwakken en ons kan afleiden van onze hogere roeping. 
  8. Leer waarom suiker, dat kunstmatige liefde symboliseert, een destructieve kracht kan zijn voor ons spirituele welzijn.
  9. Ontdek de connectie tussen voeding en spirituele ontwikkeling op onze website en omarm de mogelijkheid om het goddelijke in jezelf te koesteren en te laten groeien.


De grootste misleiding

God is een magisch woord en roept veel tegenstand op bij rationele en verstandige, verstandelijke mensen. Men refereert bijvoorbeeld aan het feit dat kerken zoveel oorlogen hebben veroorzaakt. Dat is echter niet de grootste misleiding van kerkelijke instituten, zoals Protestanten, Rooms-Katholieken en de Islam.  

De grootste misleiding is om God buiten de mens te plaatsen. Hierdoor zijn veel mensen het besef verloren dat het goddelijke in de mens zit, en dat we een potentieel beginsel in ons hebben wat goddelijk is. 

Dit beginsel kunnen we als leidend principe maken, waardoor mensen zelf goddelijk kunnen worden, en dat is de voorwaarde die mensen nodig hebben om te ontwikkelen, wil de mens onsterfelijk worden, en zijn ziel verhuizen naar het volgende Levensveld, dat buiten deze aardse wereld is gelegen.

Laten we beseffen dat God altijd verkeerd is uitgelegd door kerken en moskeeën. Die hebben God buiten de mens geplaatst. Dat is in feite een antichrist lering verkondigen.


Word medeschepper

Het goddelijke aspect zit in de mens en dat betekent dat de mens is geroepen om medeschepper te zijn van God. Omdat zelfs het woord God mensen kan afstoten, spreken we vaker over de Kosmische Harmonie, of het Kosmische Plan.

Begrijp waarom deze woorden met een hoofdletter wordt geschreven.

Door het lezen van deze teksten, zul je een beter begrip krijgen van hoe het goddelijke in de mens ontwikkeld kan worden, en hoe voeding en de plantenwereld daar een belangrijke rol in speelt.


Kern van de Waarheid

De kerngedachte is dat onze ziel onsterfelijk is, en is gebonden aan de reïncarnatiewetten. Om tot het volgende levensveld te komen, moet de mens een nieuw voertuig voor de ziel ontwikkelen, een nieuw lichaam van ijlere substantie.

Is dit lichaam volgroeid genoeg, dan kan de ziel daarin wonen na onze dood, en hebben we waarachtig de dood overwonnen. Dan hoeft onze ziel niet meer op aarde te reïncarneren.


Raffinement van de tegenmacht

Door gedegenereerd voedsel kan het menselijk lichaam kristalliseren, waardoor mensen niet meer ontvankelijk zijn voor Lichtimpulsen. Mensen geloven dan alleen nog maar in het materiële leven. Men leeft dan in de illusie dat de geest, het denken en de ziel slechts fantasieën zijn, die worden veroorzaakt door chemische processen in de hersenen.

Ons voedsel is in onze tijd zeer geraffineerd. Het zit vol raffinement van de lagere tegenmachten, die extra in beweging komen als mensen neigen tot spiritualiteit. De tegenmachten op aarde willen niet dat het mens het goddelijke in zijn microkosmos ontwikkelt.


Ascenderen, optrillen, opklimmen

Toch zal ooit de hele Mensheid geascendeerd, opgeklommen, of opgetrild zijn naar het volgende Levensveld, de volgende meerdimensionale Orde. De tegenmachten, die vooral de namen Ahriman, lucifer, Sorath en Satan kregen, kunnen allemaal worden gespecificeerd, maar dat is niet het doel van deze teksten. Daar zijn andere plaatsen en mensen voor.

Het is voor ons van belang dat geraffineerd voedsel zoals witte suiker, keukenzout, transvetten, en witte bloem is ontwikkeld om onze opgang naar de Goddelijke Levensstaat te belemmeren. Maar de tegenmachten kunnen alleen ontwikkelingen vertragen. Ze kunnen ze uiteindelijk niet tegenhouden. Deze vertraging leidt ertoe dat we langer op aarde vastzitten aan een leven van ziekten, oorlog en machtsmisbruik. 


Suiker is kunstliefde

Suiker is een gif en kunstliefde die is ontwikkeld door Ahriman om de kerngedachte van het spirituele leven totaal te vergeten. Door het opgaan in de zoete smaak, en daar verslaafd aan worden, raakt de mens zijn spirituele zintuigen en voelsprieten kwijt.

Kinderen hebben vaak nog allerlei spirituele kwaliteiten, maar die raken ze snel kwijt in onze maatschappij. Dat komt onder andere doordat hen suiker wordt gegeven om ze zoet te houden.

Suiker veroorzaakt hartziekten, en het hart is bij uitstek het orgaan waardoor we de liefde ervaren. Dat suiker het hart ziek maakt is de reden dat suiker hier kunstliefde wordt genoemd, want suiker is ook nog eens verslavend. Zie voor wetenschappelijke bewijzen voor deze stellingen de bronnen, onderaan bij dit artikel.


Spirituele ontwikkeling begint met leven in gezondheid


Korte geschiedenis suiker

Suiker is 600 jaar geleden door wereldveroveraar Alexander de Grote van India meegenomen naar Europa. Sindsdien heeft het langzaam Europa, en later de rest van de wereld veroverd.

Tot de Napoleontische tijd, 200 jaar geleden, was honing goedkoper dan suiker. Doordat legerleider Napoleon suiker nodig had om zijn soldaten tevreden te houden, en de Engelsen de suikertoevoer naar Frankrijk hadden afgesloten, liet Napoleon een wedstrijd uitschrijven. De wedstrijd hield in dat er een andere plant dan suikerriet moest worden gevonden, om suiker te produceren. Dat werd suikerbiet.

Dus suiker is als wapen in de oorlog ontwikkeld om het inmiddels suikerverslaafde soldatenvolk rustig te houden, en aan de kant van Napoleon te houden. Vroeger wilden we brood en spelen, nu willen we suiker en war games.


Suiker is opium van het volk

Je kunt wel lezen dat suiker kunstliefde is, maar begrijp je het ook echt? Misschien is het goed om te beseffen dat suiker een oorlogsproduct is, en oorlog mag je gerust het tegenovergestelde van liefde noemen. Maar de oorlog woedt ook in ons, als we proberen te stoppen met suiker.

Mensen hebben het heel moeilijk als ze even een paar dagen zonder suiker moeten leven. De mens is verslaafd aan suiker, veel meer nog dan 200 jaar geleden. 

Suiker berooft ons van onze geestkracht, onze verbeeldingskracht, of creatiekracht. Dat is onze kracht om de aarde te ontgroeien en naar het licht toe te groeien. De goddelijke kracht in ons wordt bij voorbaat lamgeslagen door onze suikerverslaving.

De moderne mens wil niet eens meer horen van het goddelijke in zichzelf, want door de suiker en andere versynthetiseerde voedselsoorten, staat hij te ver af van het liefdeslicht der bevrijding. Hij is verleid door de kunstliefde die komt in korrels.

Suiker bindt ons steviger aan de aarde en verlaagt onze trillingsfrequenties. Maar het zorgt ook in het brein voor geluksgevoelens, synthetisch geluk. Je moet weten dat onderzoekers in onze hersenen dezelfde werking zien van harddrugs en suiker. Ze veroorzaken dezelfde beloningsstoffen in ons hoofd. Dat staat wetenschappelijk helemaal vast.

Dat alleen al zou je moeten doen beseffen dat suiker het grote gevaar is van deze tijd, en de belangrijkste reden dat er nog nooit zoveel oorlog, persoonlijke ellende, armoede en rampspoed is geweest, als in onze tijd.

We denken dat we in een tijd leven waarin de medici zoveel kunnen, maar het zijn de biochemici die nog veel meer kunnen, en die ons verslaafd maken aan minderwaardig voedsel. Besef dat elke tijd, elke periode zijn eigen ziekten heeft, en de ziekten van onze tijd zijn:

Bij al deze ziekten is suiker de hoofdoorzaak, Maar ook andere synthetische stoffen helpen suiker mee om de mens ziek te maken, zoals bijvoorbeeld maissuiker, ofwel industriële glucose-fructosestroop, een versynthetiseerd product wat wordt verkregen uit mais.


Wees als een lelie, roos of lotus

Als we het goddelijke deel in onszelf tot een leidend beginsel willen maken, dan moeten we zeer op onze voeding letten. We kunnen niet meer zoals vroeger vertrouwen op wat in de winkels ligt. We zullen zeer bewust onze voeding moeten kiezen.

Naast geestelijke voeding, lichtvoeding en voeding voor onze ziel, moeten we bewust worden van het feit dat lichtomzettingen uit planten het enge ware voedsel is, en dat planten die 24 uur lang in kunstlicht groeien, of planten die met behulp van synthetische mineralen groeien, ons niet kunnen helpen.

We zullen de planten, die altijd naar het licht toe groeien, nog beter moeten volgen, om zelf als een lelie, roos of lotus te worden, en naar het licht te reiken. Dus vouw je bloembladeren open. Ontluik de kroonbladeren van je hartchakra.


Bronnen bij artikel het goddelijke in de mens

Verder lezen:

Artikel 4 Bittere mensen eten suiker 

Meditatie 3 Stoppen met suiker 

  Alles is licht  

De geneeskracht van panax ginseng
De geneeskracht van citroen
Hoe word je magiër?