Voedsel en spiritualiteit
Richt je op de bron van Licht
 

auto-immuunziekten oplossen met water en geneesplanten

Water

Drink je 6 tot 8 glazen water per dag? Veel mensen staan er niet bij stil dat ze te weinig water drinken. Te weinig water drinken kan afhankelijk van ieders constitutie leiden tot vele verschillende ziekten. Auto-immuunziekten zijn ziekten waarbij het lichaam een deel van zichzelf gebruikt om een ander, belangrijker deel te beschermen. Het kan allerlei nare gevolgen hebben. Hoe zijn deze gevolgen te voorkomen? Simpel. Eenvoudig het drinken van genoeg water zou vele ziekten de deur wijzen.

Dr. Batmangheldj ontdekte tijdens zijn gevangenschap in een Iraanse cel dat water een medicijn is tegen een groot scala aan ziekten en deed zijn verdere leven in de V.S. onderzoek naar de genezende werking van water.


Onbewuste uitdroging leidt tot ziekten

Boek Batmanghelidj

Niet iedereen is er zich van bewust dat hij te weinig drinkt. Je kunt gerust stellen dat de meeste mensen te weinig water drinken en daardoor ziekten oplopen.

Door jezelf chronisch uit te drogen kun je verschillende aandoeningen krijgen. Voorbeelden daarvan zijn constipatie, diabetes, chronische hoofdpijn en auto-immuunziekten.


Wat zijn auto-immuunziekten eigenlijk?

Een auto-immuunziekte is een aandoening waarbij het lichaam een deel van zichzelf ´aanvalt´ en als een ziekte beschouwt, tenminste zo luidt de gangbare verklaring. Nu is het wel zo dat vele onderliggende biochemische oorzaken van ziekten die we auto-0immuunziekten noemen nog niet door wetenschappers begrepen worden.

Oppervlakkig gezien klopt de bovenstaande definitie van auto-immuunziekte, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we de vele lichaamsprocessen niet helemaal begrijpen. 

De visie van Dr. Batmanghelidj belicht is niet de gangbare visie maar een alternatieve kijk op hoe ziekten ontstaan.


Wat zeggen onderzoekers over auto-immuunziekten?

Een Duits-Amerikaans onderzoek uit 2015 vertelt dat auto-immuunziekten ontstaan door het westers dieet, wat in feite het industriedieet of het supermarktdieet is.

Wetenschappers schrijven dat auto-immuunziekten zoals multiple sclerose, reumatoïde artritis, inflammatoire darmziekte zoals ziekte van Crohn, diabetes type 1 en psoriasis weliswaar een genencomponent hebben, maar dat omgevingsfactoren zoals voeding de ziekte doet openbaren. Men ziet dat verkeerde vetten, suiker, verkeerd zout, fastfood, roken, alcohol drinken en psychosociale stress alle medeoorzaken zijn van het ontstaan van auto-immuunziekten.
In landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika eet men een stuk gezonder omdat men iets minder industriële producten eet. Maar dat verandert natuurlijk wel. Mensen met een zware, tijd consumerende baan eten overal in de wereld eerder supermarktvoedsel dat iets makkelijker te bereiden is, maar minder gezond dan traditionele gerechten gemaakt met groenten en fruit uit eigen tuin of van de biologische markt.


Mediterraan gezond  

Om een klein voorbeeld te geven van gezonder voedsel, in Mediterrane landen eet men liever traditioneel olijfolie in plaats van goedkope bakolie die nergens naar smaakt. Olijfolie is een stuk gezonder.
De onderzoekers zien een relatie tussen auto-immuuziekten een een verminderde werking van het microbioom. Ook ziet men dat mensen met auto-immuunziekte relatief meer last hebben van wormen in de ingewanden. Deze kunnen het immuunsysteem overbelasten.


Voedingstoffentekort, afvalstoffenoverschot

De onderzoekers melden dat een tekort aan voedingsstoffen het risico op auto-immuunziekten vergroot, en Batmanghelidj zegt dat een overschot aan afvalstoffen dit risico verhoogt. Waarschijnlijk hebben beide partijen gelijk.

De gemeenschappelijke deler is dat auto-immuunziekten in ieder geval iets te maken hebben met verstoringen in het microbioom van maag en darmen en daarmee met een verminderde werking van de spijsvertering. Laten we kijken naar verschillende vormen van auto-immuunziekten.

Behalve het microbioom zijn ook ontstekingsprocessen een oorzaak van auto-immuunziekten. Veel van deze ontstekingen vinden plaats in de wanden van bloedvaten. Volgens Batmanghelidj worden deze ontstekingen veroorzaakt door niet afgevoerde toxinen in het lichaam.


Artritis

Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte van onbekende oorzaak die 1% van de bevolking treft, met name vrouwen tussen de 20 en 50 jaar. De klassieke klinische manifestatie is chronische symmetrische polyartritis als gevolg van een aanhoudende inflammatoire synovitis, de medische term voor gewrichtsontsteking.


Systemische lupus erythematosus

Systemische lupus erythematosus is een auto-immuunziekte van onbekende medische oorzaak, gekenmerkt  door afzetting van auto-antilichamen en immuuncomplexen die weefsels en cellen beschadigen. 

De patiënt heeft meestal last van vermoeidheid, malaise, anorexia, koorts en gewichtsverlies. De ziekte treft voornamelijk vrouwen in de leeftijd van 20-50 jaar.


Syndroom van Sjögren

Sjögren-syndroom is een veel voorkomende auto-immuunziekte die blijkt uit brede orgaanspecifieke en systemische manifestaties. 

B-celactivering is een consistente bevinding bij patiënten met het syndroom van Sjögren en B- en T-cellen dringen organen binnen en vernietigen deze. Sjögren-syndroom treft meestal vrouwen in de vierde en vijfde decennia van het leven.


Ziekte van Behçet

De ziekte van Behçet is een wijdverspreide vasculitis van onbekende oorsprong die voorkomt bij jonge patiënten, maar mensen van alle leeftijden kunnen deze ziekte ontwikkelen. Een vasculitis of angiitis is een ontsteking van de wanden van bloedvaten.

De ziekte van Behçet is een auto-immuunziekte die het gevolg is van schade aan bloedvaten in het hele lichaam, met name aderen. De exacte oorzaak van de ziekte van Behçet is onbekend.


Progressieve systemische sclerose

Progressieve systemische sclerose of sclerodermie is een bindweefselziekte van onbekende pathogenese die 30- tot 50-jarige vrouwen vier keer zo vaak treft als mannen.

Dit type sclerose wordt gekenmerkt door overproductie van collageen, wat leidt tot fibrose van viscerale organen. De overproductie van collageen wordt verondersteld het gevolg te zijn van een auto-immuundisfunctie, waarbij het immuunsysteem het kinetochoor, een eiwitstructuur in de chromosomen, zou gaan aanvallen.


Polyarteritis nodosa

De tekenen en symptomen van systemische vasculitis, aderwandontsteking, waarbij het maagdarmkanaal betrokken is, zijn het gevolg van mesenteriale ischemie, een ziekte waarbij de bloedtoevoer naar de darmen is verminderd.

In tegenstelling tot patiënten met chronische mesenteriale ischemie, die meestal een voorgeschiedenis van chronische buikpijn heeft, kunnen patiënten met vasculitis, aderwandontsteking, waarbij het maagdarmkanaal betrokken is, acute buikpijn hebben.


Ziekte van Kawasaki

De ziekte van Kawasaki is een syndroom dat meestal voorkomt bij zuigelingen en kinderen. Het wordt gekenmerkt door een rode huiduitslag, inwendige uitslag in de slijmvliezen, koorts, opgezette lymfeklieren en opgezwollen bloedvaten van variabele ernst.

Patiënten met de ziekte van Kawasaki vertoonden orale mucosale veranderingen zoals erytheem of droogheid, bijvoorbeeld splijting van de lippen. Gastro-intestinale manifestaties omvatten buikpijn, braken en diarree.


Inflammatoire spieraandoeningen

Polymyositis, wat een ziekte is die zich kenmerkt door ontstoken spieren, en dermatomyositis, wat huid-en spierontsteking is, zijn systemische auto-immuunziekten die worden gekenmerkt door ontsteking van dwarsgestreepte en, in mindere mate, gladde spieren.

Spierbiopsie is nodig voor de diagnose. Patiënten met polymyositis worden meestal voor het eerst gezien met progressieve zwakte van proximale dwarsgestreepte spieren. Vrouwen worden vaker getroffen dan mannen.


Henoch-Schönlein purpura

Henoch-Schönlein purpura is de meest voorkomende systemische vasculitis bij kinderen met die kleine bloedvaten aantasten.

Gastro-intestinale tekenen en symptomen zijn gemeld in maximaal 75% van de gevallen. Het meest voorkomende presenterende symptoom is doffe pijn. Misselijkheid en braken komen ook vaak voor.

De belangrijkste oorzaak van buikpijn is ulceratie van het darmslijmvlies, dat meer uitgesproken is in het tweede deel van de twaalfvingerige darm, maar minder vaak wordt gezien in de maag, dikke darm en rectum.


Takayasu arteritis

Takayasu arteritis is een chronische vasculitis, of aderwandontsteking, met onbekende oorzaak. Vrouwen worden getroffen in 80 tot 90 procent van de gevallen, met een aanvangsleeftijd die meestal tussen de 10 en 40 jaar ligt.

De ontstekingsprocessen veroorzaken verdikking van de wanden van de aangetaste slagaders. Vernauwing, occlusie of dilatatie van betrokken delen van de slagaders in verschillende mate resulteert in een breed scala aan symptomen.


Syndroom van Cogan

Het syndroom van Cogan is een chronische ontstekingsaandoening die meestal jonge volwassenen treft. Het syndroom van Cogan is een zeldzame systemische ziekte die wordt gekenmerkt door chronische oogontsteking en betrokkenheid van het gehoor.  Klinische kenmerken omvatten gewichtsverlies, koorts, zwelling van de lymfeknopen en vergroting van lever en milt.


Churg-Strauss syndroom

Churg-Strauss syndroom is een allergische aderwandontsteking die bijna uitsluitend voorkomt bij patiënten met astma. Het syndroom komt het meest voor bij patiënten in de leeftijd van 30-50 jaar en heeft geen geslachtsvoorkeur.

Patiënten zijn meestal astmatisch en hebben een teveel aan witte bloedcellen, koorts en allergische neusverkoudheid. Gastro-intestinale betrokkenheid komt voor bij ongeveer 50% van de patiënten.


Wegener granulomatose

Wegener granulomatose treft voornamelijk mannelijke patiënten en is een systemische auto-immuunziekte die wordt gekenmerkt door chronische aderwandontsteking van de bovenste en onderste luchtwegen, nierfilterontsteking en ontstekingen van kleine bloedvaten.


Antifosfolipidenantilichaamsyndroom

Het antifosfolipiden-antilichaamsyndroom is een aandoening die wordt gekenmerkt door terugkerende aderwandontsteking, waardoor verhoogd risico op bloedstolling ontstaat, wat leidt tot trombose, zwangerschapsverlies en te weinig bloedplaatjes.

 
Spondyloarthropathies

De spondyloarthropathieën zijn een groep van onderling verbonden chronische inflammatoire reumatische aandoeningen die spondylitis ankylopoetica, de artritis geassocieerd met inflammatoire darmziekte zoals ziekte van Crohn en reactieve artritis, omvat.

De spondyloarthopaties worden gekenmerkt door ontsteking van de punten van aanhechting van ligamenten en pezen aan bot.


Auto-immuunziekten veroorzaakt door uitdroging

Batmanghelidj merkt op dat vele auto-immuunziekten in feite worden veroorzaakt door langdurige, onbewuste uitdroging. Want wat gebeurt er precies bij uitdroging?

Doordat het lichaam te weinig beschikking heeft over water kan het niet al de gif- en afvalstoffen afvoeren die het zou willen kwijt raken. 

De urineproductie is namelijk te laag en via de urine kunnen normaal gesproken afvalstoffen afgevoerd worden. Met andere woorden; er hopen zich lichaamsvreemde stoffen in het lichaam op.


We zijn allen potentiële auto-kannibalen

Het teveel aan afvalstoffen leidt ertoe dat aminozuren worden ingeschakeld als antioxidant in plaats van de gebruikelijke lichaamsprocessen te reguleren. Verder staat het immuunsysteem permanent op scherp.

Doordat te weinig afvalstoffen afgevoerd worden, en heel het lichaam zich toch inzet om de afvalstoffen onschadelijk te maken, komt er een moment waarop er een tekort aan voor het lichaam onmisbare aminozuren is.

Het lichaam heeft hier een uiterst efficiënte oplossing voor. Het staat bepaalde minder belangrijke weefsels af zodat de stoffen die er te weinig zijn worden aangevuld. 

In feite zou je kunnen zeggen dat er sprake is van inwendig kannibalisme of jezelf van binnenuit opeten. Precies deze vorm van zelfbehoud van het lichaam is de meest belangrijke oorzaak van auto-immuunziekten.


In elkaar grijpende processen

Ons lichaam is een zichzelf onderhoudend bewegingswerkzaamheid dat bestaat uit tussenafhankelijke ontwikkelingen. 

Het lijf functioneert doordat vele processen in elkaar grijpen. Als een proces wordt veranderd, wordt dat via allerlei reacties gebalanceerd door in te grijpen op andere processen.

Neem bijvoorbeeld het geval van diabetes mellitus type 2 waarbij te weinig insuline wordt geproduceerd door de alvleesklier. Hierdoor zal er meer suiker via de urine het lichaam verlaten en bestaat er goede kans dat het lichaam te weinig energie uit koolhydraten omzet. Veruit het meest belangrijke orgaan zijn de hersenen.

De hersenen zullen daarom nog steeds suikers krijgen toegezonden, terwijl andere delen van het lichaam minder suiker krijgen toebedeeld. 

Daardoor worden allerlei complicaties die met diabetes gepaard gaan veroorzaakt zoals alzheimer, wat dan ook hersendiabetes of diabetes type 3 wordt genoemd.


DNA wordt afgebroken door uitdroging

We moeten ons beseffen dat uitdroging een scala aan processen in gang zet. Tijdens uitdroging worden er stresshormonen in de vorm van vasopressine en interleukine-1 geproduceerd. 

Deze stoffen zetten diverse enzymen die eiwitten afbreken aan het werk.

Eiwitten die onder andere afgebroken worden zijn DNA en RNA oftewel het genetisch, erfelijk materiaal. Deze bewegen in het lichaam en worden door onderzoekers voor virussen aangezien, zo stelt Batmanghelidj in zijn boek ´Water, het goedkoopste medicijn.´


Neurologische aandoeningen en watertekort

medisch onderzoek

Ook vele neurologische aandoeningen worden veroorzaakt door chronische uitdroging. Multiple sclerose, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson worden allemaal veroorzaakt door opeenhopingen van afvalstoffen door een langdurig vochttekort, zo stelt Batmanghelidj.

Wetenschappers zijn er inmiddels achter dat Alzheimer door ontstekingen op celniveau of oxidatieve stress zijn veroorzaakt en het wordt steeds duidelijker dat zowel een hogere histamineproductie, grotere aanwezigheid van stresshormonen en culminatie van afvalstoffen zorgen voor deze ontstekingen.

Het venijnige aan de ziekte Alzheimer is dat het beginverloop zo sluipend gaat dat je het meestal niet door hebt en als je erachter komt en naar de arts gaat het meestal al te laat is. Alzheimer die in de beginfase wordt ontdekt kan genezen maar het wordt aldus relatief weinig in de beginfase ontdekt..


Hoeveel water moet je precies drinken?

De meeste mensen hebben wel eens gehoord van het feit dat je veel water moet drinken. Sommigen zeggen dat zes glazen genoeg zijn, anderen acht glazen en weer anderen zeggen dat je minstens drie liter of 12 glazen water per dag moet drinken.

Wat vooral van belang is om te weten: het verschil tussen geen water drinken en 6 glazen water drinken is enorm veel groter dan tussen zes glazen en 12 glazen water. Met andere woorden: drink op zijn minst zes of zeven glazen water per dag.


Water implementeren in je dagelijkse leefpatroon

Zeven glazen water zijn zo gedronken maar je moet het wel op het goede moment doen. Water drinken tijdens en na het eten is niet slim omdat hierdoor de spijsvertingssappen in de maag verdund worden waardoor het eten minder goed verteerd wordt. Wat je doet is het volgende:

 • Drink een glas water een half uur voor elke maaltijd,
 • Drink een glas water een uur na de maaltijd,
 • Zet een glas water op je nachtkastje en drink dat gedurende avondnacht/ochtend op.

Op deze manier krijg je eenvoudig zeven glazen per dag binnen. Je moet dit echter als uitgangspunt zien. Als je koffie of thee drinkt dan plas je dit snel weer uit; daarom dragen deze stoffen niet bij aan de totale watervoorraad.

Maar het is nog erger: doordat er bij de verwerking van koffie en thee water nodig is zul je zelfs water verliezen door deze dranken. Als regel zou je kunnen aannemen dat op elke drie koppen koffie of thee je een extra glas water drinkt. Wat alcohol betreft; dit is een enorm uitdrogingsbevorderende drank.

Je dient beslist voor elke alcoholische versnapering een glas water te drinken, anders droogt het lichaam uit. Lichaamsuitdroging is een belangrijke reden voor hoofdpijn en het katergevoel.

Factors die met auto-immuunziekten te maken hebben


Roken leidt tot versnelde uitdroging

Roken is een extra risicofactor voor uitdrogingsziekten. Rokers dienen meer water te drinken dan anderen teneinde de kans op een gezond leven te vergroten.

Roken is slecht omdat er meer nutteloze afvalstoffen in het lichaam komen die niet alleen longkanker maar diverse andere ziekten kunnen veroorzaken, niet in het minst neurologische ziekten. Daarom kun je het beste op elke twee sigaretten een glas water drinken. Nog beter is het om te proberen van rookverslaving af te komen.

Overigens kan het veelvuldig drinken van water tijdens het afkicken van tabak, het ontwenningsproces gigantisch bevorderen. Hier volgen de adviezen op een rijtje.


Bovenop de zeven glazen water per dag drink je de volgende hoeveelheid extra:

 1. Een glas water voor elke drie koppen koffie of thee,
 2. Een glas water per alcoholische versnapering,
 3. Een glas water per twee sigaretten.
 4. Schakel niet ineens over van nul naar zeven glazen water per dag.


Extra feiten over waterconsumptie

In de praktijk heeft het drinken van water ook te maken met de temperatuur waarin je leeft. In de winter is het kouder en verdampt het lichaam buiten minder water maar door de kachel hoog te zetten en binnen te blijven zou je wel eens versneld kunnen uitdrogen.

Wie op kantoor werkt in een droog gebouw en zal meer water nodig hebben dan wie buiten werkt in de frisse lucht. 

Daarnaast is het van belang hoe actief je op een dag bent. Lichaamsbeweging zorgt voor een grotere behoefte aan water. 

Als je net begint met water drinken is het van belang om niet ineens op het drinken van zeven glazen per dag over te schakelen. Wat je doet is:

 • Je begint de eerste dag met twee glazen water te drinken en een glas op je nachtkastje te zetten.
 • Vervolgens drink je elke dag een glas meer.
 • Na vijf dagen zit je op zeven of acht glazen per dag. Dat is basishoeveelheid.

Vervolgens pas je de waterconsumptie aan je persoonlijke, ongezonde leefgewoonten zoals in de alinea hierboven beschreven.


Geneesplanten bij auto-immuunziekten

Er zijn niet echt geneesplanten tegen auto-immuunziekten in het algemeen. Maar omdat de aderwanden een verzwakte functie hebben in het merendeel van auto-immuunziekten kun je wel denken aan geneesplanten die zorgen voor een versteviging van de aderwanden.


Primaire geneesplanten bij aderwandontsteking


Secundaire geneesplanten bij aderwandontsteking


Supplementen en voeding

Veel van deze middelen zijn verkrijgbaar als supplement in capsulevorm, maar het is ook heel goed om als het kan ze te mengen in voeding. Pas bestaande recepten aan, bijvoorbeeld door extra knoflook of citroenmelisse te gebruiken. Of bereid regelmatig een fruitsalade met ananas en blauwe bosbes, dan heb je al twee voedingssoorten in gebruik tegen  auto-immuunziekten.

Ee andere manier is om zelf vaak boekweit te gebruiken als meel, bijvoorbeeld voor het maken een van een bechamelsaus of het zelf bakken van een biologisch brood.


Leefstijlverandering

Wat goed is voor het microbioom van de maag en darmen is alle soorten groenten en fruit, ook noten en zaden. Veel salades eten kan het microbioom herstellen. Als enige kaas is hüttenkäse of cottage cheese aan te raden. Vlees en vis is sterk af te raden voor een goed werkend microbioom.

Vezelrijke voeding is goed voor de bacteriën van het microbioom. De balans wordt dan sneller hersteld. Houd er rekening mee dat dit geen tijdelijk dieet is maar een permanente leefstijlverandering.

Zaken als koekjes, snoep, cake, goedkope bakolie moet vermeden worden. Als bakolie kun je kokosolie, olijfolie, of roomboter gebruiken

Genezende thee is nog beter dan water


Afvalstoffen afvoeren

Afvalstoffen zijn eigenlijk toxinen in het lichaam. Om afvalstoffen af te voeren is het belangrijk extra vaak knolselderij, bleekselderij en gewone bladselderij te nemen. Kumis kucingthee is zeer goed voor de nieren en twee a drie kopjes van deze thee verbetert de nierwerking, en daarmee het afvoeren van afvalstoffen.

Brandnetel is ook een nierstimulerend middel. Een kop thee met een kruid als brandnetel, centella asiatica of kumis kucing geldt als een glas water. Zorg ervoor dat je minimaal 6 glazen water per dag drinkt. Je kunt ook kiezen voor gezonde watervariaties.


Enkele wenken voor gebruik

In de tabels met voeding die goed is voor de bloedvaten staat ook centella asiatica en heermoes. 

Dat is ook geschikt als thee. Rozenbottelpoeder kun je als toevoeging door een pap doen, of je mixt het met honing om een soort fruithoning van te maken.

Ananas is ontstekingsremmend en stimuleert de nieren en daarom extra goed voor mensen met auto-immuunziekten. Neem elke dag wat verse ananas.


Ingewandswormen

Ingewandswormen komen relatief vaak voor bij mensen met auto-immuunziekten. Als je last hebt van ingewandswormen dan is het dagelijks eten van pompoenpitten een goed middel. Pompoenpitten kun je toevoegen aan een salade.

Er zijn ook middelen als mannetjesvaren, maar dat moet je uitsluitend op doktersrecept van en fytotherapeut innemen. Papaja, knoflook, ananas, venkel en kruidnagel zijn andere veilige voedingsmiddelen tegen ingewandswormen. Neem deze voeding op dagelijkse basis door minimaal een of twee soorten van deze voeding te kiezen.

Kruidnagel doet men in veel Afrikaanse landen door een ontbijtpap, dat smaakt heel fris. Maar op die manier kun je er wel aan wennen. Je kunt kruidnagel ook door een thee doen of meekoken in een soep.


Bronnen auto-immuunziekten oplossen met water en geneesplanten

 1. Algemene info over water als medicijn: Boek: Dr. F. Batmanghelidj, Water, het goedkoopste medicijn. Je bent niet ziek, je hebt dorst!
 2. www.watercure.com
 3. Kruiden en voeding: Groot handboek geneeskrachtige planten, Geert Verhelst
 4. Duits-Amerikaans onderzoek 2015: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4034518/
 5. Verschillende auto-immuunziekten: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3150032/