Voedsel en spiritualiteit
Richt je op de bron van Licht
 

Meditatie oefening versterken van de hersenen

Oefening om hersens te versterken
  1. Het is belangrijker om de hersens goed te kunnen gebruiken. Wie allerlei moeilijke zaken begrijpt zoals filosofie, kan beter de Waarheid van de waan onderscheiden. De hersens trainen we niet met simpele zaken als kruiswoordpuzzels, maar door boeken te lezen die ons een intellectuele uitdaging geven, zoals de filosofie van Plato. Want als je je hersens goed gebruikt, hebben ze een verbinding met het hart. Hoofddenken in de richting van het Licht leidt tot hartdenken, en andersom. We denken zowel met het hart als ons hoofd. Er is zelfs een derde denkcentrum, wat nog veel sneller denkt dan het hoofd. Dat zei Ouspensky, een leerling van Gurdjieff al. Dat is het centrum van wat eigenlijk niet echt een naam heeft. Omdat velen zich er niet bewust van zijn, heeft het geen naam gekregen. In de tijd dat we vooral communiceerden met beeldoverdracht, en later met woorden die de werkelijkheid uitbeelden, in die tijd dat we beeldtaal begrepen, dat we bij-voor-beeld begrepen wat een vergelijking was, en dat we begrepen dat een beeld, een analogie, iets duidelijker is, dan iets vertellen in woorden, was er geen naam voor dit denkcentrum. Het had geen naam, omdat het een logica was, waar niemand over sprak. Dit denkcentrum, waarmee we het snelst denken, kunnen we het beste ''de wil'' noemen, en is gelegen vlak boven de navel. Het denkcentrum dat iets langzamer denkt is het hart. Het derde denkcentrum, dat het aller langzaamst denkt, is het hoofd. Eigenlijk is een beslissing al genomen met de wil, en bekrachtigd door het hart, en hebben we de illusie dat we iets overdenken vanuit het hoofd. Het hoofd is vooral het communicatiecentrum van deze tijd, en met hoofddenken bedoelen we eigenlijk dat de gedachten van de wil en het hart in woorden moeten worden omgezet. Zodra we de woorden horen of lezen via ons hoofd beginnen onze hart en wil het te interpreteren, maar als we denken dat ons hoofd het moet interpreteren, ontstaan er verwarringen. Dat wisten mensen vroeger, en daarom spraken ze vaak in gelijkenissen, in beelden en analogieën, vooral als het om een ingewikkeld, of liever gezegd abstract begrip ging. De bijbel is een voorbeeld van zo'n boek dat vooral een analogie is, en geschreven is in beeldtaal en gebruikt maakt van gelijkenissen, daarom begrijpen we de bijbel zo slecht, en snappen we niet, om maar iets te noemen, dat ''afzien van de lusten des vlees'', betekent dat je vegetariër moet zijn, en dat dierlijke sexlust nergens toe leidt. Of dat ''Jezus volgen'' betekent: zelf een goddelijke zoon of dochter van het Licht te worden. De Griekse filosofie is de eerste filosofie die poogt meer woorden dan beelden te gebruiken.  
  2. Ook het geheugen zit buiten de hersens maar het taalgebied, het gebied van het uitspreken van herinnering, en woorden, zit wel in de hersens. Eigenlijk hadden hersenonderzoekers dat al wel kunnen weten, en dat zullen ze vast in de nabije toekomst ontdekken. Neem trouwens het woord ontdekken, wat dus is ontstaan in de tijd dat we met beelden spraken. Iets is bedekt, en we zien het niet, maar zodra we het wel zien, dan is het ont-dekt. De deken is er vanaf gehaald. Dat betekent dat onontdekte dingen werden vergeleken met dingen die onder een deken lagen. Zo zit er nog steeds veel beeldtaal in de oorsprong van de woorden, en zit er dus een beeldlaag in woorden. Ook het woord 'betekenen' is een beeldwoord, want je tekent met woorden het beeld. Het is handig om de hersens beter te laten functioneren, want dan kunnen we de juiste woorden beter in de goede volgorde zetten, waardoor de semantische aspecten die onze wil aan ons lichtend hart meegeven, beter in taal omgezet kunnen worden door ons hoofd.
  3. Ginkgo biloba is een kruid wat ervoor zorgt dat er meer zuurstof in het bloed zit. Hierdoor gaan de hersens beter werken. Het wordt ook voorgeschreven bij een hersenschudding of hersenkneuzing. Eigenlijk zou iedere voetballer die in een wedstrijd een bal heeft gekopt, drie dagen lang thee van ginkgo biloba moeten drinken. Het blad zelf spreekt in een beeldtaal, of wel de signatuurleer. Het ginkgoblad is het enige blad zonder middennerf. Dus alle zij-nerven komen uit het begin van het blad, waar het blad vast zit, net zoals onze hersenen in verbinding staan met het ruggenmerg. Een makkelijker voorbeeld van een plant die uitbeeldt dat hij goed is voor de hersenen is de walnoot. Die lijkt gewoon sterk op hersens. Er zitten stoffen in de walnoot die onze hersens hard nodig hebben, omdat onze hersens voor een groot deel daaruit bestaan, namelijk omega 3.
  4. Er is nog een belangrijke plant zeer goed voor de hersens, namelijk waterkers. Deze plant kan niet tegen gifstoffen, want hij groeit niet als het pesticiden wordt gegeven, en dat geldt ook voor de hersenen, die kunnen niet werken als het gifstoffen wordt gegeven, vandaar dat er zoiets bestaat als een hersens-bloed barriere. Deze barriere zorgt ervoor dat er geen schadelijke gifstoffen naar de hersens gaan. Waterkers groeit alleen goed als hij in stromend water staat. De hersens leven alleen als ze stromen. Zodra ze een paar seconden geen zuurstof krijgen, ontstaat er al hersenschade. Maar als in het bloed dat naar de hersens gaat iets meer zuurstof is dan normaal, wat het geval is als we waterkers of ginkgo biloba nemen, dan werken de hersens juist extra goed. Dan hebben we meer inspiratie om woorden te vormen die nog dichter bij de Waarheid liggen. Vandaar dat Goethe vaak ginkgothee dronk. Ginkgo en waterkers zorgen er namelijk voor dat ons bloed meer zuurstofdeeltjes kan bevatten, waardoor ook de hersenen meer zuurstof krijgen. Het woord 'inspiratie' komt van het Latijnse woord 'spirare' wat 'inblazing' betekent, dat is een verwijzing naar het feit dat als de hersenen meer zuurstof krijgen, we meer inspiratie krijgen.
  5. De hersens reguleren allerlei processen in het lichaam. Veel van die processen gaan via hormonen. Hormonen worden aangestuurd vanuit hormoonklieren in de hersenen. We kunnen zeggen dat hormonen de schakels zijn, het verbindingsstuk tussen geest en lichaam. Want ook als we iets zeggen, zien of denken in woorden, dan ontstaan er hormonen. Uit een idee kunnen dus hormonen ontstaan, die trouwens slechts zeer gedeeltelijk iets met sex te maken hebben. Het is alleen zo dat ook sex door hormonen wordt gereguleerd. Alle geestelijke processen worden via hormonen gereguleerd, ook ziekteprocessen. Als spiritueel onderzoeker zou je erachter kunnen zijn gekomen dat ook ziekten beginnen met een idee, in dit geval een conflict, of een conflictueus idee. Als we dit idee niet kunnen loslaten zorgen de ontstekingsveroorzakende hormonen ervoor dat het idee wordt uitgeleefd, wordt gemanifesteerd. Als een ruzie of conflict, of andere grote stressvolle gebeurtenis in je leven wordt uitgebeeld door het lichaam, is dat in de vorm van een ziekte. Als je kan nagaan aan welk exact conflict een ziekte is gerelateerd, dan verdwijnt de ziekte. Want dan heb je de oorzaak ont-dekt Het is niet meer verborgen aanwezig. Het is niet meer occult. Je hebt het gezien, en als je het hebt gezien, dan vlucht de ziekteoorzaak weg. Net zoals een dief, moordenaar of andere lelijke crimineel wegvlucht als men weet wie het is.
  6. We kunnen ook beelden zien in de hersens. Dat zijn beelden die we niet zien met onze ogen die naar de driedimensionale werkelijkheid om ons heen kijken. Deze beelden zien we met innerlijke ogen. Dat noemen we verbeeldingskracht. Er komt een tijd dat een kunstenaar beelden maakt met zijn verbeeldingskracht die direct gemanifesteerd kunnen worden. Het is de bedoeling dat kunstenaars dat oefenen. Je ziet dan bij-voorbeeld een vorm als een rotsblok die eerst groen is, maar er zijn honderden soorten groen. Dus het groen verandert voortdurend van de ene naar de andere groen, en onder het rotsblok, dat overigens heel beweeglijk en soepel is, zie je ineens iets blauwigs ontstaan, wat tegen het witte aanzit. Het blauwe streept door het witte heen als een meanderende rivier, maar toch blijft het meeste groen, behalve dan bovenop, daar glanst en glinstert iets van bijna goud. En als je uitkijkt op dit punt, wordt ineens het hele rubberachtige en in – en uitdeukend rotsblok geel, maar niet zo geel dat het te fel is. Meer lichtgeel gemengd met een druppel rood en een druppel blauw, waardoor het niet donkergeel is, maar een overgangskleur van goud naar oker, dat als het gaat stralen toch vooral als geel zich voordoet. Mensen die dit verhaal kunnen volgen beschikken over veel verbeeldingskracht, en kunnen ook talent hebben voor helderziendheid, wat overigens niet inhoudt dat je met dode zielen praat. Dat is dan weer een teken van jammerlijk onbegrip.
  7. Wie denkt dat hij of zij met dode zielen kan praten staat onder de schaduw van een zieke geest, een parasitair halflevend ex-mens, meestal een ex-zwartmagiër, die niet naar het licht wil gaan. Die kan alleen leven als mensen bewust communiceren met hen, wat om die reden niet verstandig is, want deze parasitaire wezens maken mensen vaak geestesziek, of ze nemen bezit van iemands geest. Dan word je bezeten, wat het oude woord is voor gek zijn. Deze parasitaire wezens leven vooral van sterke emoties, zoals bij sportwedstrijden, gekke sex, agressie, oorlog, angst, dat soort dingen dus. Iemand die echt helderziend is houdt rekening met dit soort dingen, en gebruikt zijn helderziendheid niet, behalve om een conflict weg te laten vloeien, of om in contemplatie te zijn over de verwerkelijking in hemzelf van hoogstaande, onaardse ideeën zoals een nieuw voertuig voor de onsterfelijke ziel. Helderziendheid is meestal te laag van niveau en deze soort heeft sowieso op aarde niet veel nut, en de parasitaire wezens leven ook op aarde, Men denkt soms dat ze in de hemel leven, maar dat is niet zo, ja dat houden ze mensen voor die onder hun invloed staan. Helderziendheid in hogere vorm is eigenlijk hoogst intelligente beeldtaaloverdracht, en op aarde hebben we de woordtaaloverdracht. Helderziendheid zal ooit gebruik maken van het denklichaam van de mens, en dat lichaam is nog steeds in ontwikkeling. Het kan ontwikkeld worden door te overdenken hoe de wereld, het heelal en het universum werken, en hoe wij als mens een afspiegeling zijn van het Kosmische Plan. Een helderziende laat zich vrijwel nooit herkennen naar aards georiënteerde mensen toe, hij of zij zal er in woorden niet voor uit komen, omdat de aardse tegenreacties schadelijk kunnen zijn.
  8. Ginseng, rozenwortel en cordyceps zijn relatief makkelijk verkrijgbare planten die de hersenwerking ondersteunen. Ze doen dit zowel direct, hoewel we daar weinig van merken, als op de lange termijn. Dus de hersens werken ook beter, lange tijd nadat we het innamen. Het is goed om af en toe een kuur te doen met hersensondersteunende kruiden. Dan kun je beter communiceren. Dan kun je beter beeldgedachten van de wil en het hart omzetten in zinvolle woordenreeksen.
  9. De hersenen sturen alle zintuigen aan, en zorgen ervoor dat we voedsel herkennen als voedsel en ziekmakende stoffen als ziekmakende stoffen. Maar ze doen dit niet alleen. Dit doen ze in samenwerking met alle andere organen. We kunnen dus niet de hersens los zien van het lichaam, en denken dat ze ooit te implanteren zijn in een ander lichaam. Dat levert geen mensen op maar zombies. Hersens invriezen is niet echt slim, want het zorgt ervoor dat het lastiger is om je te ontwikkelen na het afscheid nemen van je materiële 3D jas.
  10. Overigens is ontwikkelen ook een mooi woord met een beeld erin. We zitten in-gewikkeld, in dekens, sluiers, gedachtendraden, maar ook in denkwolken, krachtvelden en emoties. Willen we als mens verder komen, dan moeten we ons ont-wikkelen. Als we onze ontwikkeling helemaal hebben afgelegd, dan zien we hoe de Waarheid werkelijk is. Hopelijk hebben we dan wel ook ons nieuwe zielelichaam ontwikkeld, want anders worden we verblind door het felle licht van de Waarheid. En onze handen kunnen we niet voor onze ogen doen want er is nergens schaduw. En we kunnen ons niet afwenden door om te draaien. Overal is er dan licht, warmte, en vuur. Tot die tijd verlangen we daar vurig naar en branden we van verlangen. Maar pas op met sommige kruiden, zoals cannabis, want daar wordt je een heethoofd van met een koud hart. Je wil verschroeit, terwijl je iedereen het omgekeerde vertelt, stoppen is lastig en het duurt een tijd voor je herstelt. Je hersens zijn al bijzonder genoeg, je hersens zijn te magisch om er stoffen in te stoppen die je niet begrijpt, maar die jou wel grijpen. En nog erger is het met niet-plantaardige drogeringsmiddelen. Die kunnen blijvende schade geven zoals een herseninfarct. Maar ook als je daar last van hebt, is het belangrijk om hersenondersteunende planten te gebruiken.

Verder mediteren:

Meditatie 30 Het bloed zuiveren

Verder lezen:

Artikel 35 Honger overhouden

Verder filosoferen:

Artikel 29 Parasitaire parodie