Voedsel en spiritualiteit
Richt je op de bron van Licht
 

Drie grote mislukkingen in de wetenschap

Er is al uitgebreid geschreven over het Ahrimanisch pillenontbijt, dat niet echt gelukt is. Een andere mislukking van Ahriman blijkt uit de gekkekoeienziekte die in de jaren 80 en 90 van de 20e eeuw zoveel in het nieuws was. Men kwam er op een gegeven moment er achter wat de oorzaak was van deze ziekte, waardoor koeien eerst allerlei bokkensprongen gingen maken om vervolgens dood neer te vallen.

Nu is het zo dat er vrijwel niemand in het publiek is die weet hoe men nu de gekkekoeienziekte hebben opgelost. Alleen enkele wetenschappers zijn hiervan op de hoogte.


Wat was de oorzaak van gekkekoeienziekte?

In de 20e eeuw gaven boeren als voer koeienvlees aan koeien. Dat was de oorzaak van de gekkekoeienziekte!

Iedereen die naar de basisschool is geweest weet dat koeien vegetarische dieren zijn. Boeren en wetenschappers zijn altijd op zoek naar manieren om nog meer vlees of melk uit een koe te halen.

In het eind van de 20e eeuw waren er onderzoeken gepubliceerd waaruit zou blijken dat koeien meer vlees opleveren, als men ze producten met koeienvlees te eten gaf. 

Men paste dit gegeven direct toe, zonder te onderzoeken wat de gevolgen op de lange termijn zijn. En deze gevolgen zijn uiteindelijk gevonden, niet ver na de millenniumwisseling, maar ze zijn stil gebleven voor het grote publiek.


Plantaardige suppletie

Uiteindelijk heeft de oplossing van de gekkekoeienziekte ervoor gezorgd dat de wetenschap meer op zoek gaat naar plantaardige  vormen van suppletie bij boerderijdieren, teneinde hun productie te verbeteren, maar ook om hun immuunsysteem te verbeteren.

Deze trend is mede ingezet door het debacle van de gekkekoeienziekte, het debacle lag natuurlijk in het feit dat men vlees voerde aan vegetarische dieren. Zoals vaak zijn mislukkingen en misslagen van het grootste belang voor verbeteringen van de Mensheid als geheel. Succes is niet gebouwd op voorgaand succes, maar op voorgaande tegenslagen.


Lichaamsdelen van dieren implanteren

Xenotransplantatie is ook een idee van Ahriman, en het behelst het idee dat dieren organen kunnen produceren zodat als mensen een nieuw orgaan nodig hebben wegens een ziekte, ze een orgaan gemaakt door een dier kunnen krijgen. 

Zo een idee wordt natuurlijk vergezeld van allerlei verhalen van wat ze al wel niet kunnen tegenwoordig. De media struikelt oer elkaar heen om te berichten over een geval van xenotransplantatie.

Eind jaren 90 was er een foto van een muis met een oor op zijn rug die de hele wereld overging. Allerlei mensen uit de mediawereld vonden dit een prachtig beeld en gebruikten het om het idee van xenotransplantatie te verspreiden. Wetenschapsjournalisten wisten te melden dat een laboratorium voor het eerst was geslaagd in het creëren van een menselijk oor, en dat was toch een ware prestatie van de nieuwe genenwetenschap.

Een zich vervelende laborant heeft een mensenoor onder de muizenhuid geplaatst en de foto daarvan zorgde voor veel positief gebabbel wereldwijd over dat de wetenschap organen kan laten maken door dieren.

Maar wat is nu de waarheid achter dit verhaal? Een onderzoeker in een laboratorium verveelde zich een beetje en heeft toen een menselijk oor ingenaaid onder de huid van een muis, en daar een foto van gemaakt. Meer was het niet. Alleen toen dit bericht naar buiten kwam, heeft vrijwel niemand er melding van gemaakt, alleen een paar mensen die in eerste instantie al sceptisch waren over het waarheidsgehalte van hetgeen gemeld werd, namelijk dat een menselijk oor door een muis was geproduceerd.

Het enige wat men nu kan, is een klein deel van een hartklep van een varken bij een mens met grote hartproblemen installeren, zodat deze mens nog een paar jaar langer leeft. Dat is iets totaal anders dan dat dieren organen van mensen kunnen produceren.


Xenotransplantatie is valse hoop implanteren

Aangezien het etherische deel van ons lichaam het lichaam reguleert, zullen er nog veel problemen optreden als de medische wetenschap dit nog niet weet, en mensen probeert te genezen. Voorlopig worden er vooral berichten over xenotransplantatie gemeld omdat men meer onderzoeksgeld nodig heeft. De wetenschap hoopt dat als er miljarden. Euro's en dollars naartoe gaan, men een oplossing zal vinden. Echter de oplossing van bijvoorbeeld nierproblemen zal zitten in het juiste gebruik van geneesplanten.

Een andere belangrijke reden om geluiden over xenotransplantatie naar buiten te komen is om hoop te implanteren bij het grote publiek. Deze hoop is vergelijkbaar met hoop die door religieuze instituten wordt verspreid.


De materiële wetenschap is een religie

Want de wetenschap die slechts de materiële zaken van de werkelijkheid bestudeert, is in feite een geloof, niets meer dan een religie, De vele onderzoekers kunnen we zien als predikanten. In dit licht kunnen we beter inzien wat spiritualiteit eigenlijk behelst.

In de spiritualiteit wil men de wetenschap meer geestelijke waarde geven, en de spiritualiteit wilt men verwetenschappelijken. Met onszelf als instrument kan de ,mens de natuur onderzoeken en beschouwen.

Spiritualiteit is in feite een combinatie van geloof en wetenschap op basis van de mens als centrale instrument om te werkelijkheid en de waarheid te onderzoeken.


Klonen lukt maar niet

En zo werd in de jaren 90 van de 20e eeuw ook de genentechnologie zeer gewaardeerd om het genepte feit dat ze een schaap hadden geproduceerd, namelijk schaap Dolly.

Schaap Dolly was wereldberoemd, want ook hierbij stortte iedere journalist zich op het overschrijven van andere journalisten door te vermelden hoe geweldig het is dat er eindelijk gekloond kon worden. 

Maar ach, toen bleek dat schaap Dolly nog niet eens drie jaar is geworden, en dat het vele ziekten had tijdens het leven, is dat allemaal niet gemeld, want dat zou die arme genetici, die het toch al zo moeilijk hebben, toch wel sneu hebben gevonden om te lezen.


Genentechnologie kan niet genezen

Feit is dat de genentechnologie ons nog weinig medische hulp heeft gebracht, behalve dat vaderschap met grotere zekerheid kan worden vastgesteld, en dat criminele opsporing iets makkelijker is geworden. 

Dat zijn de daadwerkelijke verworvenheden van deze wetenschap, maar voor het voeden en genezen van de mensheid blijkt de genetica voorlopig een doodlopende weg.


GM-voeding

Er bestaat wel zoiets als genetisch gemanipuleerde voeding, maar tot op heden worden er slechts minieme verplaatsingen van genen doorgevoerd, en als een plant zich daarna via het zaad kan voortplanten, verdwijnen de genetische manipulaties na 2 of drie generaties weer uit het systeem va de plant.

Dat komt omdat de wetenschap nog geen gebruik kan maken van het feit dat planten een hogere plantenziel hebben, de plantenether, waaruit het leven van de plant ontstaat, aangezien de wetenschap alleen het grofstoffelijke deel van een plant begrijpt.


Wetenschap zal nooit een dodo klonen

Thans wordt de kans zeer klein geacht dat genetici ooit een uitgestorven diersoort zoals de dodo, een op aarde uitgestorven vogel, zouden kunnen doen herleven, want als ze dat kunnen, de dodo genen van opgezette vogels hergebruiken voor het creëren van een nieuw gezond dier, dan zouden ze echt iets bereikt hebben.

De kans dat wetenschappers ooit een dodo kunnen klonen is minimaal, om dezelfde reden als men nog geen planten definitief genetisch kan manipuleren.

Vanuit de spirituele wetenschap, zoals de theosofie, is bekend dat alle vormen van leven voortkomen uit de hogere dan stoffelijke lichamen, en deze lichamen kunnen nog niet goed worden onderzocht door rationele wetenschappers in de 21e eeuw, aangezien men nog niet over het juiste instrumentarium beschikt.


Leven vanuit de ether manifesteren

Wanneer de wetenschap zal kunnen meten wat de ijlere lichamen van mens en dier behelzen, en ze actueel kan bekijken en onderzoeken, zal een belangrijke stap voorwaarts zijn gezet in de wetenschap en het collectieve bewustzijn van de Mensheid. 

Dan kunnen mensen leren om producten, of zelfs levende wezens te ontwikkelen vanuit de hogere levenssfeer, en deze in de stof laten materialiseren.

Dan kunnen mensen ook met hun hogere voertuigen zich verplaatsen naar andere delen van de kosmos, terwijl ze nog op aarde rondlopen in een stoflichaam..

Op die manier wordt het reizen op aarde een stuk sneller en eenvoudiger, als het al nog nodig zal worden geacht. Want waarom zou je een voertuig creëren om te reizen, als het ook met je eigen lichaam kan.

Filosofeer verder:

Leven van licht, lucht en omzettingen

Lees verder:

Artikel 3 Het goddelijke in de mens

Start een meditatie:

Meditatie 34 Bouw een ruimteschip