Voedsel en spiritualiteit
Richt je op de bron van Licht
 

Melk leidt tot osteoporose, botbreuken en parkinson

Osteoporose is een ziekte die vooral voorkomt in landen waar men veel melk drinkt. Dat is al minstens 25 jaar bekend. Melkproducten nuttigen is de oorzaak van het krijgen van deze botziekte. In landen met een hoge melkconsumptie zijn er veel meer botbreuken dan in landen met een lage melkconsumptie. De conclusie zou voor iedereen duidelijk moeten zijn: melk is slecht voor je botten.

Voor veel mensen die zich erin verdiept hebben is dat de enige mogelijke conclusie. Steeds meer wetenschappers beginnen dat in te zien en stoppen met het herkauwen van onjuiste visies.


Moedermelk is goed voor de baby en peuters, maar waarom drinken ouderen eigenlijk moedermelk van koeien?


Overheid subsidieert achterhaalde denkbeelden

Kinderen hebben baat bij melk, ouderen niet.

Jarenlang zijn we in Nederland wijs gemaakt dat melk gezond is en een enorme hoeveelheid calcium goed is voor je botten. Dat gebeurde op grond van wetenschappelijke inzichten die bij nader inzien foutief waren. Wanneer een wetenschappelijk denkbeeld onjuist blijkt dan duurt het enige tijd voordat iedereen het accepteert. Momenteel wordt melk op scholen nog steeds gesubsidieerd en krijgt de melksector subsidie van de Nederlandse overheid om melk te promoten onder kinderen. Dat gebeurt onder het motto: jong geleerd, oud gedaan. Zo creëert de maatschappij een samenleving vol mensen met broze botten.


Osteoblasten

Calcium zorgt niet voor de botopbouw; dat doen osteoblasten. De botten, die uit calcium en aantal andere mineralen bestaan, worden door osteoblasten opgebouwd. Deze osteoblasten leggen een matrix neer waarin de calciummoleculen zich kunnen aansluiten om een stevig botweefsel te vormen. 

Door de inname van calcium worden osteoblasten gestimuleerd om calcium te transporteren. Het probleem is echter dat osteoblasten een beperkte levensduur hebben. Tijdens de opname van calcium gaan 50 tot 70% van de osteoblasten dood. Een overdaad aan calcium zorgt ervoor dat de bottenbouwers of osteoblasten geëlimineerd worden en er een tekort aan deze stof komt. Hierdoor zijn de botten slechter in staat zichzelf op te bouwen.


Calcium is als los gestapelde bakstenen

Te veel melk maakt ons ziek.

Wanneer je een teveel aan calcium binnenkrijgt dan komt dat calcium wel in je botten terecht maar het maakt de botten niet sterker. In feite is het opslaan van calcium in de botten een noodmechanisme omdat het lichaam er altijd voor zorgt dat er rond de 500 milligram calcium in het bloed zit. 

Te veel calcium in het bloed zorgt ervoor dat de spieren niet meer kunnen functioneren. De calcium die in botten zit, zonder dat osteoblasten voor een matrixframe zorgen, zijn als los gestapelde bakstenen die een muur van een huis zouden moeten vormen.

Het lichaam ziet dit calcium als overtollig en zal het op een goed moment willen afvoeren. Omdat mensen dagelijks teveel calcium uit melk drinken is er weinig mogelijkheid tot het afvoeren van calcium, maar zeker is dat het gaat gebeuren. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat hoeveel melk je ook drinkt, als je 70 bent heb je altijd minder calcium in de botten.


Bevolkingsstatistiek bevestigt dat melk drinken leidt tot osteoporose

Overdenk de volgende statistische feiten:

 • In Griekenland verdubbelde tussen 1977 en 1985 de melkconsumptie. In deze tijd verdubbelde ook het aantal gevallen met osteoporose! 
 • In Hong Kong dronk men in 1989 twee maal zoveel melk als in 1966, en osteoporose kwam in 1989 driemaal zoveel voor als in 1966. 
 • In de V.S., Nieuw Zeeland en Australië wordt drie keer zoveel melk gedronken als in Japan. Het aantal osteoporosegevallen is twee en een half keer zoveel in de westerse landen als in Japan. 
 • Binnen de V.S. drinken mensen van Mexicaanse en Afrikaanse afkomst minder melk; zij hebben twee keer zo weinig osteoporose als blanke Amerikanen.

Deze rij met onderzoeken zou nog eindeloos veel langer kunnen worden. Ook voor Nederland geldt dat hier relatief veel meer heupfracturen, botbreuken en osteoporose voorkomt, terwijl Nederland een land van melkdrinkers bij uitstek is; sterker nog: er wordt extra calcium, aan melk toegevoegd, wat het averechtse effect nog groter maakt. 

Behalve bevolkingsstatistiek heeft de Harvard universiteit in de V.S. een grootschalig onderzoek gedaan onder 78.000 vrouwen waaruit bleek dat hoe meer melk vrouwen dronken, hoe groter de kans was op heupfracturen, botbreuken en osteoporose.

In landen waar melk wordt gedronken vinden meer botbreuken plaats.


Melk, goed voor ziekenhuizen en botchirurgen

Melk is ontworpen om kalveren te voeden. De mensheid drinkt pas relatief kort melk; vroeger hielden we geen koeien om hen te gebruiken als melkproducenten. Melk is niet alleen overbodig maar het verslechtert de gezondheid van het bottenstelsel op lange termijn. Daarnaast is er een andere gezondheidsverslechterende factor van melk. Wanneer je melk combineert met het eten van fruit of groente dan zorgt melk ervoor dat de antioxidanten in groente en fruit niet worden opgenomen door het lichaam. 

Het is de vraag of melk wel in de schappen van de supermarkt thuis hoort. Melk drinken is in ieder geval goed voor de omzet van ziekenhuizen, het inkomen van botchirurgen en de gipsfabrikanten.


Melk leidt tot hart- en vaatziekten

Het is extra vervelend dat mensen met osteoporose eerder kanker en hart- en vaatziekten krijgen. Dat kan ermee te maken hebben dat het lichaam calcificeert of verkalkt. 

Allerlei micro-organismen in het lichaam voeden zich met calcium en scheiden calciumfosfaat uit. Over deze stof weten wetenschappers dat het kan leiden tot Monckeberg’s arteriosclerosis, een vorm van aderverkalking door calciumfosfaat.

Melkconsumptie zorgt voor meer ziekte en hogere gezondheidskosten. Het is een maatschappelijk probleem.


Reuma en hartziekten door calciumfosfaat

In dit kader is het goed erop te wijzen dat op de Nederlandse Wikipedia site over calciumfosfaat geen bijwerkingen van calciumfosfaat worden gemeld, op de Engelse variant misselijkheid, overgeven, constipatie, verminderde eetlust, droge mond, dorst en toegenomen neiging om te plassen worden vermeld.

Het zorgt daarnaast voor de reumatische ziekten artritis, artrose, jicht en fibromyalgie.. Mensen met Alzheimer hebben meer calcium in hun hersens dan mensen, die deze ziekte niet hebben. 

Het lijkt erop dat de oude wijsheid dat het lichaam en het brein verkalken door melk, meer waarheid bevat dan de huidige gepropageerde inzichten door de melkindustrie en overheid.


Te veel melk is niet goed voor de gezondheid, met name niet voor de hersenen en de botten


Calcium leidt tot hoge bloeddruk

Dat calcium leidt tot verhoogd risico op aderverkalking is een wetenschappelijk feit. Door aderverkalking worden de aders minder elastisch, en daardoor wordt de bloeddruk hoger. Uit onderzoek blijkt dat landen waar minder melk wordt gedronken, er minder sprake is van hoge bloeddruk.


Parkinson en melkconsumptie

Teveel melk veroorzaakt medische problemen.

Sinds vrij recent zijn er wetenschappelijke berichten dat melk leidt tot verhoogd risico op de ziekte van Parkinson. Vooral het risico bij mensen van middelmatige leeftijd is hier groter op. Een onderzoek onderzocht ruim 7000 mensen en zag dat de melkdrinkers relatief vaak te maken kregen met Parkinson. Men weet nog niet of dat komt door calcium, of door neurotoxinen. Calcium uit melk, kan aderverkalking veroorzaken, wat ook voor de hersenen slecht nieuws is. Calcium uit planten kan dat niet want dat is chemisch gezien makkelijker omzetbaar door ons lichaam tot een ander mineraal.

Ook een onderzoek onder 130.000 mensen laat zien dat zuivelproducten in het algemeen een verhoogd risico op Parkinson geven. In dit onderzoek bleek dat de link tussen melk en Parkinson vooral bij mannen opgeld doet.

Een wetenschappelijk rapport uit 2021 laat zien dat het wel eens de toxinen in melk kan zijn die voor verhoogd risico op Parkinson kunnen zorgen.


Bronnen artikel melk en osteoporose

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Osteoblast
 • http://www.4.waisays.com/ExcessiveCalcium.htm
 • http://saveourbones.com/osteoporosis-milk-myth/
 • http://www.beatcfsandfms.org/html/CalciumPhosphate.html
 • Parkinson en melk: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15781824/
 • Hoge bloeddruk: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1743778/
 • Parkinson en melk: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33494388/
 • Parkinson en melk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2232901/