Voedsel en spiritualiteit
Richt je op de bron van Licht
 

Waarom worden UFO's vooral gezien boven kerncentrales en militaire bases?

Alle planten zijn radioactief, net als alle mensen


Mensen zijn radioactief. Alle planten die we eten zijn dat ook, net als al het leven op aarde en in het universum. Wetenschappers hebben echter nog geen idee wat dit betekent voor de mens. Het is een facet uit de natuur dat nog niet begrepen wordt, maar wat wel belangrijk is om te gaan begrijpen, want we gebruiken radioactiviteit om elektriciteit mee op te wekken, en we stoppen radioactieve elementen in kernwapens om anderen af te schrikken. We weten dus eigenlijk niet goed wat we doen, want we weten niet waarvoor de natuurlijke achtergrondstraling op aarde en in de kosmos dient.


Bekende nucleaire gevaren

Controle op stralng

Nucleaire activiteit van mensen brengt allerlei problemen met zich mee die de mens van nu niet helemaal overziet. We kennen de gevaren van aardbevingen en tsunami's die kerncentrales kunnen bedreigen waardoor radioactiviteit vrijkomt.

Ook zijn er soms ongelukken met kerncentrales door foutief menselijk handelen. 

Een groot gevaar is dat terreurgroepen met een relatief klein materiaal een zeer groot nucleair probleem kunnen aanrichten. 

Maar die problemen zijn bekend bij mensen. Los hiervan zijn er nog een aantal onbekende problemen.


Röntgenfoto's

Röntgenfoto maken

In de medische wereld worden röntgen foto's gemaakt. Deze foto's gebruiken radioactieve straling. Het is bekend dat het maken van tandartsfoto's een extra gevaar oplevert voor hersentumors. Ook is bekend dat mensen die met röntgenstralenapparatuur werken een verhoogde kans op kanker hebben.
Onderzoekers uit Korea melden dat er een urgente noodzaak is op de gevaren van radioactieve straling in kaart te brengen, wat er duidelijk op wijst dat dit gevaar nog niet goed is onderzocht.

Onbekende nucleaire gevaren

Radioactieve straling is een groot gevaar voor de wereld die we niet zien. De straling zelf is ook onzichtbaar, en dat maakt het probleem groter. Mensen zien niet in hoeveel schade ze eigenlijk aanrichten met nucleair afval, het hebben van kernwapens en het opwekken van energie middels een kerncentrale.
Wat op zou kunnen vallen bij autoriteiten en UFO-onderzoekers is dat de meeste ruimteschepen of UFO's worden waargenomen bij kerncentrales en militaire bases waar kernwapens zijn opgeslagen. Waarom juist hier? 

Het antwoord is: Omdat de bestuurders van de ruimteschepen op de hoogte zijn van de grote gevaren, en die willen ze minimaliseren.
Men komt dus in actie om de schade die de mens veroorzaakt met kerncentrales en kernwapens, te neutraliseren. Waarom gebeurt dat?

De huidige wetenschap op aarde is niet in staat om te overzien welke schade wordt aangericht in de aarde en wat voor invloed dat heeft in de rest van het zonnestelsel. 

Ook andere beschavingen, vooral die buiten de 3D gevangenis vertoeven, hebben daar last van. Vandaar dat men alles in het werk stelt om deze schade op te heffen. Dat verklaart de verhoogde activiteit van ruimteschepen bij kerninstallaties.

Mercurius heeft gevleugelde enkels, wat een verwijzing is naar een verdwenen zintuig in de mens


Magnetische straling en radioactieve straling

Gammastraling is elektromagnetische straling. Alfastraling is radioactieve straling veroorzaakt door protonen en neutronen, en beta-straling is radioactieve straling veroorzaakt door elektronen.

Gammastraling is de straling waarmee vogels en vissen navigeren, en deze gammastraling gaat vaak gepaard met alfastraling en beta-straling.

Vogels en vissen hebben een zintuig om deze straling, en veranderingen in dit stralingsveld, te kunnen aanvoelen. 

Mensen hebben dit zintuig niet meer maar zouden in theorie de rudimentaire overblijfselen van deze zintuigen kunnen heractiveren. 

Deze verloren zintuigen zijn gelegen bij de kuiten en enkels. In antieke tijden werd dit zintuig vaak afgebeeld als 'gevleugelde kuiten of enkels', zoals bij goden en halfgoden.
In de natuur is straling een belangrijk gegeven. Door elektromagnetische straling vinden vogels en vissen hun weg. Zij voelen het magnetisch veld van de aarde aan en oriënteren zich op deze manier. Daarnaast is er ook achtergrondstraling in de vorm van alfastraling en beta-straling.

Elk mens, plant, dier en steen straalt iets van radioactiviteit uit. We zien dat niet, voelen het niet maar weten dit wel want het is meetbaar. Wat de wetenschapper van nu nog niet weet is welk doel en welke mogelijkheden het radioactieve achtergrondstralingsveld heeft.


Spirituele invalshoek over straling

Magnetisch veld van de aarde, en de mens

Laten we terug gaan naar de spirituele basiskennis over de mens Wij hebben niet alleen het 3D-lichaam, maar ook een etherisch lichaam, astraal lichaam, denklichaam en het causaal lichaam. Voor deze laatste 4 lichamen, die we niet met onze 3D ogen kunnen zien, is het stralingsveld zeer belangrijk.
Zo is er een stralingsveld dat de hele aarde omvat, en wat ook wel een soort lichtveld wordt genoemd. Dit licht is niet te zien, net als het gewone licht eigenlijk niet zichtbaar is totdat het door een object wordt gereflecteerd.

Het lichtveld rondom de aarde is een soort tussenveld, een veld dat speciaal op de aardse frequentie is afgesteld. 

Wij mensen kunnen daar mee contact maken, en dat doen we ook als we spiritueel zuivere interesses hebben. We krijgen via dat veld kennis over het oorspronkelijk licht, het oorspronkelijke levensveld, maar we kunnen die kennis niet direct krijgen, want de verschillen tussen de aardse levensgolf en de oorspronkelijke levensgolf zijn te groot.
We hebben dus dat wereldwijd omspannende lichtveld als mediator nodig. En daar schuilt het grote onzichtbare gevaar van radioactiviteit. Door het vrijmaken en naar eigen inzicht toepassen van radioactieve straling, wordt het lichtveld rondom de aarde aangetast, en dat moet steeds weer worden hersteld, zodat de mens zich spiritueel kan blijven ontwikkelen.

En dat is ook de reden dat er soms een nucleaire ramp wordt uitgegoten over de mensheid door de aardse tegenmachten. Zij willen niet dat de mensheid zich spiritueel ontwikkelt, of beter gezegd, omdat ze deze ontwikkeling niet kunnen tegenhouden, ze willen de spirituele ontwikkeling van de mensheid vertragen.


Herkenningsteken

Mercurius

Tegelijkertijd is voor spirituele mensen de verbinding met het lichtenergieveld rondom de aarde een herkenningspunt. Spirituele mensen herkennen elkaar hieraan, doordat men dezelfde straling als een lichtpunt uitzendt naar de omgeving, en die straling resoneert sterk bij mensen die ook in verbinding staan met dit veld. Zo is er een onzichtbaar herkenningsteken gevormd.


Twee soorten achtergrondstraling

Er zijn globaal twee soorten achtergrondstraling, aardestraling en kosmische straling. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat op plekken waar de achtergrondstraling van nature hoger is, mensen ouder worden.

De levensverwachting gaat omhoog als er sprake is van blootstelling natuurlijke achtergrondstraling. Dat betekent tegelijkertijd dat het ongezond is om in een omgeving met niet-natuurlijke straling te wonen.  Het gaat hier om zeer kleine radioactieve waarden, waarden die normaal gesproken niet als gevaarlijk worden geacht.

Echter, als mensen jaren langer leven in een gebied met veel positieve achtergrondstraling, dan moet wellicht de kennis rond radioactieve straling worden bijgespijkerd.


Gezonder door radioactieve straling?

De mens bouwt machines die met straling werken

In Hiroshima en Nagasaki in Japan zijn twee atoombommen gevallen. De mensen die deze bom overleefden hadden naar verhouding minder vaak kanker, en hebben een hogere levensverwachting dan Japanners in regio's die niet werden aangeraakt door radioactieve straling, zo zien wetenschappers. 

Lang is gedacht dat radioactieve straling alleen maar slecht was, maar het blijkt dat lage doses van deze straling juist voordelen lijkt te bieden voor de gezondheid.

In dit boekje uit de jaren 50 staat dat ruimteschepen stralingschade opruimen


Waarom worden overlevers van atoombom ouder?

De redactie van lichtplant.nl geeft hier, voor zover zij het kan overzien, een originele verklaring voor het feit dat mensen die de atoombom hebben overleefd, een lagere risico op kanker hebben, en een hogere levensverwachting dan andere Japanners. 

In deze verklaring wordt duidelijk waarom ruimteschepen zich boven kerncentrales bevinden en op plekken van kernrampen.

Doordat de ruimteschepen op de plek van inslag van de atoombommen de straling hebben geneutraliseerd, en zo veel mogelijk de oorspronkelijke straling actief hebben gemaakt, zijn deze plekken juist gezonder om te wonen. Het leven op deze door ufo's herstelde plekken is vergelijkbaar met de plaatsen op aarde waar volgens wetenschappers een iets hogere natuurlijke kosmische en aarde straling is, en waar mensen langer leven.
De ruimteschepen moeten de schade wel herstellen, omdat het een uitwerking heeft op heel ons zonnestelsel, en zelfs daarbuiten. De achtergrondstraling en kosmische straling is van essentieel belang voor het leven van entiteiten van een levensveld met een lagere dichtheid dan de aardse, een veel ijlere sfeer waar ook leven vertoeft, waar veel mensen niet van op de hoogte zijn.


Bronnen waarom worden UFO's vaker gezien boven kerncentrales en militaire bases?

  1. Werkers met röntgenapparatuur en kanker: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11906134/
  2. Röntgenfoto's en hersentumor: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1646072/
  3. Stralingsgevaar röntgen niet goed onderzocht: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4098897/
  4. Achtergrondstraling bepaalt levensverwachting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33479810/
  5. Betere levensverwachting overleveraars atoombom: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30598710/
  6. Lage dosis radioactiviteit kan voordelig zijn:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6299535/
  7. Achtergrondstraling kan gezond zijn: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35727470/
  8. Ufo's repareren schade door radioactiviteit: Er is geen ledige ruimte Jan van Rijckenborgh